Trees Egberts

Tel. 06 4592 8224
Brinklaan 7-b
1404 EP Bussum
tegberts@hetnet.nl

De praktijk is geopend van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 18.00 uur.


Lid van:


Afspraak
U kunt een afspraak maken door contact op te nemen via e-mail of via 06 4592 8224.

Welke papieren neem ik mee naar het eerste gesprek?
Bij het eerste gesprek zijn de volgende documenten nodig:

  • een verwijsbriefje van uw huisarts (indien u de zorg vergoed wilt krijgen door de verzekering);
  • uw verzekeringspas;
  • een geldig legitimatiebewijs met daarop uw Burger Service Nummer (BSN).
    Vanaf 1 juni 2009 zijn behandelaars wettelijk verplicht uw identiteit te controleren om fraude in de zorg tegen te gaan. Ook is uw behandelaar verplicht om te controleren of en waar u verzekerd bent.

Afspraak annuleren
Mocht u een gemaakte afspraak niet kunnen nakomen, dan wordt u verzocht om minimaal 24 uur van tevoren af te bellen. U kunt bellen met 06 4592 8224. U kunt ook in het weekend en in de avond uw afspraak eventeel afbellen, door een boodschap in te spreken op de voicemail.

LET OP: afspraken die niet op tijd zijn afgemeld, zullen in rekening worden gebracht.
De praktijk heeft alleen een contract met Achmea, zowel voor eerstelijns- als voor tweedelijnszorg. Dat betekent dat er bij andere zorgverzekeraars sprake kan zijn van een hogere eigen bijdrage afhankelijk van de polis. Als u een restitutiepolis heeft, bent u vrij in de keuze van psycholoog.

Voor declaratie bij de verzekeraar heeft u een verwijsbriefje van uw huisarts of bedrijfsarts nodig. Zie Basis GGZ voor de werkwijze vanaf 2014.